021-88944617

شرکت پروفیل مهدی

معرفی

عنوان یکی از قوی‌ترین تیم‌های آسیا انتخاب شده که شانس زیادی برای قهرمانی در این رقابت‌ها دارد زمانی نمانده تا 24 تیم در چارچوب رقابت‌های جام ملت های آسیا رقابت کنند، از این رو هریک از تیم‌های شرکت کنند.

22
15
0

کالا انتخاب شده

قوطی و پروفیل
تهران شرق
6
6
50 * 100
شرکت پروفیل مهدی
64000
64000

کالا ها

قوطی و پروفیل
تهران شرق
6
6
50 * 100
ابعادی
شرکت پروفیل مهدی
64000
64000
قوطی و پروفیل
تهران شرق
6
4
80 * 40
ابعادی
شرکت پروفیل مهدی
63000
63000
قوطی و پروفیل
تهران شرق
6
4
60 * 60
ابعادی
شرکت پروفیل مهدی
63000
63000
قوطی و پروفیل
تهران شرق
6
4
50 * 40
ابعادی
شرکت پروفیل مهدی
65000
65000
قوطی و پروفیل
تهران شرق
6
4
40 * 60
ابعادی
شرکت پروفیل مهدی
62000
63000

قیمت پیشنهادی

آریا فلز
3050
2900
تهران شرق
شرکت پروفیل مهدی
3300
0
تهران شرق
میلگرد مهدی
6800
0
تهران شرق
حیدربیگی
6600
0
تهران شرق

تبلیغات