021-88944617

بنگاه احسان صادقی

معرفی

عنوان یکی از قوی‌ترین تیم‌های آسیا انتخاب شده که شانس زیادی برای قهرمانی در این رقابت‌ها دارد زمانی نمانده تا 24 تیم در چارچوب رقابت‌های جام ملت های آسیا رقابت کنند، از این رو هریک از تیم‌های شرکت کنند.

2
2
0

کالا انتخاب شده

قوطی و پروفیل
پاسارگاد
6
1.5
بنگاه احسان صادقی
0
8200

کالا ها

قوطی و پروفیل
پاسارگاد
6
1.5
بنگاه احسان صادقی
0
8200
قوطی و پروفیل
جهان پروفیل پارس
2
پروفیل
بنگاه احسان صادقی
0
6250

قیمت پیشنهادی


تبلیغات