021-88944617

اهن لک

معرفی

عنوان یکی از قوی‌ترین تیم‌های آسیا انتخاب شده که شانس زیادی برای قهرمانی در این رقابت‌ها دارد زمانی نمانده تا 24 تیم در چارچوب رقابت‌های جام ملت های آسیا رقابت کنند، از این رو هریک از تیم‌های شرکت کنند.

8
5
0

کالا انتخاب شده

ورق
شهرکرد
رول پابرش
2
1.25
اهن لک
0
3880

کالا ها

ورق
شهرکرد
ابعادی
1.5
1.25
اهن لک
0
3820
ورق
شهرکرد
ابعادی
2
1
اهن لک
0
3900
ورق
شهرکرد
رول پابرش
2
1.25
اهن لک
0
3880
ورق
شهرکرد
رول پابرش
0.5
1
اهن لک
0
3930
ورق
شهرکرد
ابعادی
0.4
1
اهن لک
0
4300

قیمت پیشنهادی

اهن لک
3900
0
شهرکرد
مجید
8800
0
شهرکرد
آهن آلات حیدریان
0
8840
آهن آلات حیدریان
0
8750

تبلیغات