021-88944617

آهن آلات حیدریان

معرفی

عنوان یکی از قوی‌ترین تیم‌های آسیا انتخاب شده که شانس زیادی برای قهرمانی در این رقابت‌ها دارد زمانی نمانده تا 24 تیم در چارچوب رقابت‌های جام ملت های آسیا رقابت کنند، از این رو هریک از تیم‌های شرکت کنند.

-9846
2675
0

کالا انتخاب شده

ورق
هفت الماس
1.25
آهن آلات حیدریان
7120
0

کالا ها

تیرآهن
27
ذوب آهن
27
آهن آلات حیدریان
1880000
0
تیرآهن
27
ذوب آهن
27
آهن آلات حیدریان
4220
0
تیرآهن
27
ذوب آهن
27
آهن آلات حیدریان
1850000
0
تیرآهن
30
ذوب آهن
30
آهن آلات حیدریان
5900
0
تیرآهن
30
ذوب آهن
30
آهن آلات حیدریان
2990000
0

قیمت پیشنهادی

برشکاری ابراهیمی
3350
0
قزاق
آهن آلات حیدریان
0
7120
قزاق
آهن آلات حیدریان
0
7120
قزاق
آهن آلات حیدریان
0
7180
فولاد مبارکه

تبلیغات