021-88944617

آهن آلات حیدریان

معرفی

عنوان یکی از قوی‌ترین تیم‌های آسیا انتخاب شده که شانس زیادی برای قهرمانی در این رقابت‌ها دارد زمانی نمانده تا 24 تیم در چارچوب رقابت‌های جام ملت های آسیا رقابت کنند، از این رو هریک از تیم‌های شرکت کنند.

-9846
2675
0

کالا انتخاب شده

ورق
هفت الماس
0.7
آهن آلات حیدریان
37540
0

کالا ها

میلگرد
28
شاهرود
28
آهن آلات حیدریان
5250
0
میلگرد
12
شاهرود
12
آهن آلات حیدریان
5420
0
میلگرد
32
شاهرود
32
آهن آلات حیدریان
5420
0
میلگرد
14
شاهرود
14
آهن آلات حیدریان
5320
0
میلگرد
20
شاهرود
20
آهن آلات حیدریان
5320
0

قیمت پیشنهادی

آهن آلات حیدریان
0
37540
آهن آلات حیدریان
0
37540
شهرکرد
آهن آلات حیدریان
0
12270
فولاد مبارکه
آهن آلات حیدریان
0
12270
فولاد مبارکه

تبلیغات