021-88944617

آهن آلات حیدریان

معرفی

عنوان یکی از قوی‌ترین تیم‌های آسیا انتخاب شده که شانس زیادی برای قهرمانی در این رقابت‌ها دارد زمانی نمانده تا 24 تیم در چارچوب رقابت‌های جام ملت های آسیا رقابت کنند، از این رو هریک از تیم‌های شرکت کنند.

-9846
2675
0

کالا انتخاب شده

ورق
هفت الماس
0.9
آهن آلات حیدریان
8990
0

کالا ها

میلگرد
28
شاهرود
28
آهن آلات حیدریان
5250
0
میلگرد
12
شاهرود
12
آهن آلات حیدریان
5420
0
میلگرد
32
شاهرود
32
آهن آلات حیدریان
5420
0
میلگرد
14
شاهرود
14
آهن آلات حیدریان
5320
0
میلگرد
20
شاهرود
20
آهن آلات حیدریان
5320
0

قیمت پیشنهادی

آهن آلات حیدریان
0
8640
آهن آلات حیدریان
0
8550
آهن آلات حیدریان
0
8590
آهن آلات حیدریان
0
8500

تبلیغات