021-88944617

�������� ��������������


       
       


اخبار

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


قیمت آهن آلات نامدار

قیمت میلگرد زارعی

قیمت میلگرد نیشابور


تالار گفتگو

:
اسکرول زیاد رو اعصابه باکس های بزرگ

:
نمیشه باهاش کار کرد

:
حل اش کن


20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
قطب آهن 23000 0 09026470038 1400-09-10 14:57:03
فراز فولاد 0 0 02155508881 1400-08-23 12:32:47

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
قطب آهن 18800 0 09026470038 1400-09-10 14:55:29
قطب آهن 18800 0 09026470038 1400-09-09 15:31:42
قطب آهن 18900 09026470038 1400-08-29 14:30:34
فراز فولاد 0 0 02155508881 1400-08-23 12:32:47
اهن الات نامدار ودارا 15500 0 09201140382 1399-10-10 20:17:03

24

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
قطب آهن 23500 0 09026470038 1400-09-09 15:38:07
قطب آهن 34500 0 09026470038 1400-09-08 15:14:49
فراز فولاد 0 0 02155508881 1400-08-23 12:32:47
قطب آهن 34000 0 09026470038 1400-08-18 11:34:12

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
قطب آهن 32000 0 09026470038 1400-09-09 15:34:11
قطب آهن 23000 0 09026470038 1400-09-08 15:11:23
قطب آهن 23000 09026470038 1400-08-29 14:31:13

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
قطب آهن 21500 09026470038 1400-08-29 14:30:56
اهن الات نامدار ودارا 27000 0 09201140382 1399-10-10 20:17:10
آهن آلات نوري 17000 0 09121542938 1399-08-27 19:18:42

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فراز فولاد 0 0 02155508881 1400-08-23 12:32:47

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 4800 0 09121542938 1398-06-23 20:59:32

20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
قطب آهن 32000 0 09026470038 1400-09-10 14:56:40
قطب آهن آسیا 32000 0 09123751604 1400-08-30 13:06:01

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
قطب آهن 33000 0 09026470038 1400-09-10 14:56:16
قطب آهن 33000 0 09026470038 1400-09-09 15:25:53
قطب آهن 33000 0 09026470038 1400-09-02 13:02:15
قطب آهن آسیا 33000 0 09123751604 1400-08-30 12:52:30
اهن الات نامدار ودارا 30000 0 09201140382 1399-10-09 20:46:28

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
قطب آهن 19200 0 09026470038 1400-09-10 14:55:03
اهن الات نامدار ودارا 30000 0 09201140382 1399-10-10 20:16:09

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
قطب آهن 33000 0 09026470038 1400-09-10 14:52:44
قطب آهن 33000 0 09026470038 1400-09-09 15:13:38
قطب آهن آسیا 33000 09123751604 1400-08-30 12:52:30
اهن الات نامدار ودارا 30000 0 09201140382 1399-10-13 22:22:39

40

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
قطب آهن 38000 0 09026470038 1400-09-09 15:40:28

30

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
قطب آهن 35000 0 09026470038 1400-09-09 15:39:42
قطب آهن آسیا 33000 0 09123751604 1400-08-30 13:05:37

28

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
قطب آهن 37000 0 09026470038 1400-09-09 15:39:10

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
قطب آهن 34000 0 09026470038 1400-09-09 15:12:34

4

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
قطب آهن 33000 0 09026470038 1400-08-11 14:42:10
اهن الات نامدار ودارا 29000 0 09201140382 1399-10-09 20:46:10

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 30000 0 09201140382 1399-10-13 22:22:48

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
قطب آهن 18800 0 09026470038 1400-09-10 14:55:47
قطب آهن 18800 0 09026470038 1400-09-09 15:32:21
قطب آهن 33000 0 09026470038 1400-09-08 15:13:11
آیدین فولاد قائم 17000 04134242526 1400-06-22 17:48:59
اهن الات نامدار ودارا 16500 0 09201140382 1399-10-10 20:17:28

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
قطب آهن 19200 0 09026470038 1400-09-10 14:54:39
قطب آهن 22600 0 09026470038 1400-08-10 13:00:32
آیدین فولاد قائم 16500 04134242526 1400-06-29 18:29:36
اهن الات نامدار ودارا 15500 0 09201140382 1399-10-10 20:18:11
آهن آلات نوري 5100 0 09121542938 1398-09-06 01:05:46

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
قطب آهن 18900 0 09026470038 1400-09-10 14:54:15
قطب آهن 18800 0 09026470038 1400-09-10 14:53:55
قطب آهن 19400 0 09026470038 1400-09-08 15:13:49
قطب آهن آسیا 19000 0 09123751604 1400-08-30 12:55:04
آیدین فولاد قائم 16600 04134242526 1400-06-29 18:28:56
اهن الات نامدار ودارا 15500 0 09201140382 1399-10-10 20:17:51
آهن آلات نوري 0 10600 09121542938 1399-09-08 21:55:00

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
قطب آهن 18800 0 09026470038 1400-09-10 14:53:37
قطب آهن 18800 0 09026470038 1400-09-10 14:53:16
قطب آهن آسیا 19000 0 09123751604 1400-08-30 12:55:04
قطب آهن 18900 09026470038 1400-08-29 14:29:36
آیدین فولاد قائم 16600 04134242526 1400-06-29 18:28:56
اهن الات نامدار ودارا 15500 0 09201140382 1399-10-10 20:17:38
اهن الات حاج محمدی 5400 0 02166292950 1398-11-01 21:52:00

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
قطب آهن 19000 09026470038 1400-08-26 15:03:19
آیدین فولاد قائم 16500 04134242526 1400-06-29 18:29:36
آهن آلات نوري 0 10500 09121542938 1399-09-08 21:59:31
اهن الات نامدار ودارا 0 13200 09201140382 1399-08-22 18:18:04

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آیدین فولاد قائم 17500 04134242526 1400-06-29 18:30:03

24

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
قطب آهن 33000 0 09026470038 1400-09-09 15:34:34

6.5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
قطب آهن 33000 0 09026470038 1400-09-09 15:13:16
قطب آهن 33000 0 09026470038 1400-09-09 15:12:58
قطب آهن آسیا 33000 0 09123751604 1400-08-30 12:51:27
قطب آهن 33000 09026470038 1400-08-29 14:28:29
قطب آهن 33000 0 09026470038 1400-08-15 12:06:26
اهن الات نامدار ودارا 28000 0 09201140382 1399-09-03 18:37:08
آهن آلات نوري 27000 0 09121542938 1399-08-27 19:16:35

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
قطب آهن 33000 0 09026470038 1400-09-08 15:12:45
قطب آهن 33000 0 09026470038 1400-08-15 12:06:26
قطب آهن 32000 0 09026470038 1400-08-11 14:44:14
اهن الات نامدار ودارا 30000 0 09201140382 1399-10-15 20:28:11
آهن آلات نوري 29000 0 09121542938 1399-10-09 20:52:14
سامانه آهن 27000 0 02188949525 1399-09-18 22:04:57

20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
قطب آهن 33000 0 09026470038 1400-09-08 15:12:04
قطب آهن 33000 0 09026470038 1400-08-15 12:06:26
قطب آهن 33000 0 09026470038 1400-08-11 14:44:37

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
قطب آهن 34000 09026470038 1400-09-02 13:21:51
قطب آهن آسیا 34000 0 09123751604 1400-08-30 12:50:59

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
قطب آهن 33000 0 09026470038 1400-08-11 14:43:51
آهن آلات نوري 30000 0 09121542938 1399-10-15 20:28:44
سامانه آهن 27000 0 02188949525 1399-09-18 22:05:36
اهن الات نامدار ودارا 28000 0 09201140382 1399-09-03 18:37:08

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 30000 0 09121542938 1399-10-15 20:28:57
سامانه آهن 29000 0 02188949525 1399-10-09 20:53:17
اهن الات نامدار ودارا 28000 0 09201140382 1399-09-03 18:37:08

35

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 40000 0 09201140382 1399-10-15 20:27:53
سامانه آهن 40000 0 02188949525 1399-10-09 20:53:34
آهن آلات نوري 28000 0 09121542938 1399-08-17 18:37:28

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
سامانه آهن 27000 0 02188949525 1399-09-18 22:04:47
اهن الات نامدار ودارا 28000 0 09201140382 1399-09-03 21:32:36
آهن آلات نوري 27000 0 09121542938 1399-08-26 18:12:51

30

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 30000 0 09201140382 1399-09-09 19:39:45
آهن آلات نوري 31000 0 09121542938 1399-08-26 18:13:40

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
سامانه آهن 27000 0 02188949525 1399-09-05 21:14:24
اهن الات نامدار ودارا 28000 0 09201140382 1399-09-03 18:37:08
آهن آلات نوري 27000 0 09121542938 1399-08-27 19:17:03

32

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
سامانه آهن 28500 0 02188949525 1399-08-21 21:20:20
آهن آلات نوري 28000 0 09121542938 1399-08-17 18:37:28

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اخوان حسینی 0 0 02155507000 1400-09-08 13:28:48

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اخوان حسینی 0 0 02155507000 1400-09-08 13:28:48
اهن الات حاج محمدی 4500 0 02166292950 1398-08-23 18:17:56
آهن آلات نوري 4450 0 09121542938 1398-06-23 20:54:56

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اخوان حسینی 0 0 02155507000 1400-09-08 13:28:48

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اخوان حسینی 0 0 02155507000 1400-09-08 13:28:48
اهن الات حاج محمدی 4400 0 02166292950 1398-08-01 19:00:25

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اخوان حسینی 0 0 02155507000 1400-09-08 13:28:48

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اخوان حسینی 0 0 02155507000 1400-09-08 13:28:48

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات امیری 111000 10000 000 1399-07-10 18:03:28

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات امیری 111000 10000 000 1399-07-10 18:03:28

4

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات امیری 111000 10000 000 1399-07-10 18:03:28

3.5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات امیری 111000 10000 000 1399-07-10 18:03:28

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات امیری 111000 10000 000 1399-07-10 18:03:28

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
امید البرز 0 0 021415512 1400-09-04 10:29:59
سامانه آهن 12000 0 02188949525 1399-09-01 17:05:26
آهن آلات نوري 12000 0 09121542938 1399-08-29 17:10:14

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 11300 0 09121542938 1399-09-13 17:40:33
اهن الات نامدار ودارا 11500 0 09201140382 1399-09-11 21:35:29
سامانه آهن 10900 0 02188949525 1399-09-06 18:07:08

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات امیری 1000 1000 000 1399-07-10 18:26:46

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اخوان حسینی 18200 02155507000 1400-09-03 14:14:37

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اخوان حسینی 0 0 02155507000 1400-07-18 14:46:06

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اخوان حسینی 17800 02155507000 1400-09-03 14:14:14
آهن آلات نوري 14700 0 09121542938 1399-10-10 16:51:03
اهن الات نامدار ودارا 12600 0 09201140382 1399-09-27 18:00:14
سامانه آهن 10800 0 02188949525 1399-09-06 18:08:12
خانوردی لو 4700 4700 02166312003 1398-04-16 20:47:01

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اخوان حسینی 17800 02155507000 1400-09-03 14:13:53
آهن آلات نوري 14600 0 09121542938 1399-10-17 16:04:35
اهن الات نامدار ودارا 12500 0 09201140382 1399-09-27 18:01:02
سامانه آهن 10800 0 02188949525 1399-09-06 18:08:01
خانوردی لو 4700 4700 02166312003 1398-04-16 20:47:01

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات امیری 110 0 000 1399-07-10 18:27:20
آهن آلات امیری 12000 122 000 1399-07-10 18:05:45
آهن آلات امیری 12000 0 000 1399-07-10 18:05:37
آهن آلات امیری 0 0 000 1399-07-10 18:05:23
آهن آلات امیری 0 0 000 1399-07-10 18:05:19
آهن آلات امیری 111 111 000 1399-07-10 18:05:08
آهن آلات امیری 111 111 000 1399-07-10 18:05:04
آهن آلات امیری 111 0 000 1399-07-10 18:05:00
آهن آلات امیری 0 0 000 1399-07-10 18:04:55

6.5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
خانوردی لو 4700 4700 02166312003 1398-04-16 20:47:01

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
خانوردی لو 4700 4700 02166312003 1398-04-16 20:47:01

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
خانوردی لو 4700 4700 02166312003 1398-04-16 20:47:01

4

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
خانوردی لو 4700 4700 02166312003 1398-04-16 20:47:01

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
خانوردی لو 4700 4700 02166312003 1398-04-16 20:47:01

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
خانوردی لو 4700 4700 02166312003 1398-04-16 20:47:01

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
خانوردی لو 4700 4700 02166312003 1398-04-16 20:47:01

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
خانوردی لو 4700 4700 02166312003 1398-04-16 20:47:01

4

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 40 40 09121542938 1400-07-21 06:43:29

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات امیری 1 1 000 1400-03-23 22:47:15

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اخوان حسینی 0 0 02155507000 1400-07-18 14:44:18
آهن آلات نوري 14800 0 09121542938 1399-10-13 16:04:38
سامانه آهن 13300 0 02188949525 1399-08-18 21:30:58
آهن دوستی 0 4400 02166138066 1398-04-12 21:43:57

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 16200 0 09121542938 1400-03-09 21:24:02
آهن دوستی 0 4400 02166138066 1398-04-12 21:43:57

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 14800 0 09121542938 1399-10-13 16:03:52
سامانه آهن 13300 0 02188949525 1399-08-18 21:31:10
آهن دوستی 0 4400 02166138066 1398-04-12 21:43:57

3.5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات امیری 0 0 000 1399-07-10 18:36:04
آهن آلات امیری 1200 0 000 1399-07-10 18:34:40
آهن آلات امیری 0 0 000 1399-07-10 18:32:14

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات امیری 0 0 000 1399-07-10 18:36:04
آهن آلات امیری 1200 0 000 1399-07-10 18:34:40
آهن آلات امیری 120 0 000 1399-07-10 18:33:52
آهن آلات امیری 10 0 000 1399-07-10 18:30:08

4

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات امیری 1200 0 000 1399-07-10 18:34:40
آهن دوستی 0 4400 02166138066 1398-04-12 21:43:57

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن دوستی 0 4400 02166138066 1398-04-12 21:43:57

40

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن دوستی 0 4400 02166138066 1398-04-12 21:43:57

24

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن دوستی 0 4400 02166138066 1398-04-12 21:43:57

32

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن دوستی 0 4400 02166138066 1398-04-12 21:43:57

6.5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن دوستی 0 4400 02166138066 1398-04-12 21:43:57

28

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن دوستی 0 4400 02166138066 1398-04-12 21:43:57

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن دوستی 0 4400 02166138066 1398-04-12 21:43:57

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن دوستی 0 4400 02166138066 1398-04-12 21:43:57

20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن دوستی 0 4400 02166138066 1398-04-12 21:43:57

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن دوستی 0 4400 02166138066 1398-04-12 21:43:57

35

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن دوستی 0 4400 02166138066 1398-04-12 21:43:57

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن دوستی 0 4400 02166138066 1398-04-12 21:43:57

30

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن دوستی 0 4400 02166138066 1398-04-12 21:43:57

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن دوستی 0 4400 02166138066 1398-04-12 21:43:57

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 14800 0 09121542938 1399-10-17 16:06:00
اهن الات نامدار ودارا 13000 0 09201140382 1399-09-20 16:30:16

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 14700 0 09121542938 1399-10-17 16:05:46
اهن الات نامدار ودارا 12900 0 09201140382 1399-09-20 18:41:28
سامانه آهن 11100 0 02188949525 1399-09-08 22:23:40

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 14700 0 09121542938 1399-10-17 16:05:32
اهن الات نامدار ودارا 12900 0 09201140382 1399-09-20 18:41:44
سامانه آهن 11100 0 02188949525 1399-09-08 22:23:25

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 15300 0 09121542938 1399-10-17 16:05:15
اهن الات نامدار ودارا 12900 0 09201140382 1399-09-27 17:59:10
سامانه آهن 12400 0 02188949525 1399-08-29 18:34:55

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 14700 0 09121542938 1399-10-17 16:05:05
اهن الات نامدار ودارا 12600 0 09201140382 1399-09-27 18:24:19
سامانه آهن 12000 0 02188949525 1399-08-29 18:35:17

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 14700 0 09121542938 1399-10-17 16:04:58
اهن الات نامدار ودارا 12600 0 09201140382 1399-09-27 18:24:09
سامانه آهن 12100 0 02188949525 1399-08-29 18:35:05

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 14900 0 09121542938 1399-10-17 16:04:07
سامانه آهن 14200 0 02188949525 1399-10-07 21:46:36
اهن الات نامدار ودارا 14700 0 09201140382 1399-08-14 20:50:48

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 14900 0 09121542938 1399-10-17 16:04:00
سامانه آهن 14200 0 02188949525 1399-10-07 21:46:43
اهن الات نامدار ودارا 14700 0 09201140382 1399-08-14 20:50:48

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 14900 0 09121542938 1399-10-17 16:03:53
سامانه آهن 12400 0 02188949525 1399-09-01 17:38:16
اهن الات نامدار ودارا 14700 0 09201140382 1399-08-14 20:50:48

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 14900 0 09121542938 1399-10-17 16:03:45
سامانه آهن 12400 0 02188949525 1399-09-01 17:37:54
اهن الات نامدار ودارا 14700 0 09201140382 1399-08-14 20:50:48

32

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 27000 0 09121542938 1399-09-10 22:42:43

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات امیری 0 0 000 1399-07-10 18:36:29
آهن آلات امیری 12000 122 000 1399-07-10 18:06:08
آهن آلات امیری 12000 122 000 1399-07-10 18:05:57
آهن آلات امیری 12000 122 000 1399-07-10 18:05:52

20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اکبری 5050 0 09125451068 1398-03-05 08:04:27

24

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اکبری 5050 0 09125451068 1398-03-05 08:04:27

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اکبری 5050 0 09125451068 1398-03-05 08:04:27

30

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اکبری 5050 0 09125451068 1398-03-05 08:04:27

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اکبری 5050 0 09125451068 1398-03-05 08:04:27

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اکبری 5050 0 09125451068 1398-03-05 08:04:27

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اکبری 5050 0 09125451068 1398-03-05 08:04:27

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اکبری 5050 0 09125451068 1398-03-05 08:04:27

28

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اکبری 5050 0 09125451068 1398-03-05 08:04:27

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اکبری 5050 0 09125451068 1398-03-05 08:04:27

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اکبری 5050 0 09125451068 1398-03-05 08:04:27

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اکبری 5050 0 09125451068 1398-03-05 08:04:27

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اکبری 5050 0 09125451068 1398-03-05 08:04:27

6.5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اکبری 5050 0 09125451068 1398-03-05 08:04:27

4

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اکبری 5050 0 09125451068 1398-03-05 08:04:27

تبلیغات