021-88944617

�������� ������������


       
       


اخبار

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


قیمت آهن آلات نامدار

قیمت میلگرد زارعی

قیمت میلگرد نیشابور


تالار گفتگو

:
اسکرول زیاد رو اعصابه باکس های بزرگ

:
نمیشه باهاش کار کرد

:
حل اش کن


پرسی بدنه

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
ای ضایعات 9000 9000 09351189318 1401-05-06 10:27:27

چدن

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
ای ضایعات 10000 10000 09351189318 1401-05-06 10:26:03
سامانه قراضه آهن 10250 10250 09144356484 1401-05-06 10:14:56
ضایعات آهن ملی 9000 9000 02155209090 1401-05-06 09:38:59

آلیاژی

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
ای ضایعات 8000 8000 09351189318 1401-05-06 10:25:06
سامانه قراضه آهن 10250 10250 09144356484 1401-05-06 10:15:05
ضایعات آهن ملی 9000 9000 02155209090 1401-05-06 09:39:20

حلب

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
ای ضایعات 7000 7000 09351189318 1401-05-06 10:24:35
ضایعات آهن ملی 10200 10200 02155209090 1401-05-06 09:35:47

ورق روغنی

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
ای ضایعات 10000 10000 09351189318 1401-05-06 10:24:02
ضایعات آهن ملی 10700 10700 02155209090 1401-05-06 09:34:04

پرسی خودرو

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
سامانه قراضه آهن 10250 10250 09144356484 1401-05-06 10:15:42

گالوانیزه

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
سامانه قراضه آهن 10250 10250 09144356484 1401-05-06 10:15:37
ضایعات آهن ملی 10000 10000 02155209090 1401-05-06 09:38:33

درجه 3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
سامانه قراضه آهن 6650 6650 09144356484 1401-05-06 10:14:24
ضایعات آهن ملی 9000 9000 02155209090 1401-05-06 09:37:02

سبک 2

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
سامانه قراضه آهن 10250 10250 09144356484 1401-05-06 10:14:00

سبک 1

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
سامانه قراضه آهن 10250 10250 09144356484 1401-05-06 10:13:54
ضایعات آهن ملی 9600 9600 02155209090 1401-05-06 09:37:37

سنگین 1

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
سامانه قراضه آهن 10800 10800 09144356484 1401-05-06 10:12:53

درجه 2

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
ضایعات آهن ملی 9700 9700 02155209090 1401-05-06 09:36:47

درجه 1

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
ضایعات آهن ملی 9900 9900 02155209090 1401-05-06 09:36:20

ویژه

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
ضایعات آهن ملی 10200 10200 02155209090 1401-05-06 09:35:11

سوپر ویژه

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
ضایعات آهن ملی 10500 10500 02155209090 1401-05-06 09:34:50

تبلیغات