021-88944617

قوطی و پروفیل 3


       
       


اخبار

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


قیمت آهن آلات نامدار

قیمت میلگرد زارعی

قیمت میلگرد نیشابور


تالار گفتگو

:
اسکرول زیاد رو اعصابه باکس های بزرگ

:
نمیشه باهاش کار کرد

:
حل اش کن


3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
سامانه آهن 0 22200 02188949525 1399-10-17 11:48:33
آهن آلات نوري 0 20000 09121542938 1399-10-03 14:02:10
اهن الات نامدار ودارا 0 20000 09201140382 1399-09-30 15:09:20
آهن آلات ايفل 23000 22500 02166675073 1399-08-17 14:40:11
شرکت پروفیل مهدی 63000 62000 02166671560 1398-05-05 15:36:14

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 0 20000 09121542938 1399-09-30 15:06:12
اهن الات نامدار ودارا 0 19700 09201140382 1399-09-18 11:54:27
سامانه آهن 0 18000 02188949525 1399-09-12 14:41:15

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
سامانه آهن 0 21500 02188949525 1399-10-13 16:04:56
اهن الات نامدار ودارا 0 21500 09201140382 1399-10-09 14:56:01
آهن آلات نوري 0 21000 09121542938 1399-10-07 15:28:27
شرکت پروفیل مهدی 63000 63000 02166671560 1398-05-05 16:06:24
مجید 0 5790 09363430601 1397-12-20 04:20:17
شرکت پروفیل مهدی 0 3200 02166671560 1397-01-04 02:50:48

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
سامانه آهن 0 20000 02188949525 1399-09-30 15:15:00
آهن آلات نوري 0 18500 09121542938 1399-09-19 16:55:42
اهن الات نامدار ودارا 0 17700 09201140382 1399-09-16 10:57:51

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات حاج محمدی 6250 0 02166292950 1398-06-10 22:02:24

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات حاج محمدی 9950 0 02166292950 1399-03-01 10:30:24
اهن الات حاج محمدی 6400 0 02166292950 1398-09-25 12:00:52
اهن الات حاج محمدی 6050 0 02166292950 1398-07-21 09:22:50

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات برادران خانوردیلو 15000 0 02166670027 1399-04-17 14:38:24

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
حیدربیگی 5900 0 02166206316 1398-06-27 20:34:24
آهن آلات نوري 6300 0 09121542938 1398-06-23 14:50:23

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 5600 0 09201140382 1398-07-21 12:12:40

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 70000 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 70000 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 70000 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 70000 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 70000 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 70000 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 70000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 70000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 70000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 32000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 32000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 70000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 70000 02188945129 1398-01-29 00:00:00

تبلیغات