021-88944617

قوطی و پروفیل 3


       
       


اخبار

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


قیمت آهن آلات نامدار

قیمت میلگرد زارعی

قیمت میلگرد نیشابور


تالار گفتگو

قیمت ها:
بازار ملتهب است ولی قیمت ها رو به پایین می باشد !

بازار رو به پایین:
قیمت ها رو به پایینه ......

ثبات بازار:
به دلیل تعطیلات پیش رو بازار خبری نیست و خرید و فروشی انجام نمیشه.......


3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
نرخ آهن 0 18900 02188949525 1399-09-06 12:12:38
اهن الات نامدار ودارا 0 18900 09201140382 1399-09-05 12:11:15
آهن آلات نوري 0 20200 09121542938 1399-09-03 11:40:16
شرکت پروفیل مهدی 63000 63000 02166671560 1398-05-05 16:06:24
مجید 0 5790 09363430601 1397-12-20 04:20:17
شرکت پروفیل مهدی 0 3200 02166671560 1397-01-04 02:50:48

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 0 18300 09201140382 1399-09-05 12:10:22
نرخ آهن 0 19000 02188949525 1399-09-04 15:56:44
آهن آلات نوري 0 19200 09121542938 1399-09-03 15:50:28
آهن آلات ايفل 23000 22500 02166675073 1399-08-17 14:40:11
شرکت پروفیل مهدی 63000 62000 02166671560 1398-05-05 15:36:14

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 0 19200 09121542938 1399-09-04 11:42:17
نرخ آهن 0 19500 02188949525 1399-09-03 14:33:41
اهن الات نامدار ودارا 0 20500 09201140382 1399-08-28 15:57:02

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 0 18900 09121542938 1399-09-04 11:43:08
اهن الات نامدار ودارا 0 20500 09201140382 1399-08-25 12:03:50
نرخ آهن 0 20100 02188949525 1399-08-19 15:25:07

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات حاج محمدی 9950 0 02166292950 1399-03-01 10:30:24
اهن الات حاج محمدی 6400 0 02166292950 1398-09-25 12:00:52
اهن الات حاج محمدی 6050 0 02166292950 1398-07-21 09:22:50

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات برادران خانوردیلو 15000 0 02166670027 1399-04-17 14:38:24

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
حیدربیگی 5900 0 02166206316 1398-06-27 20:34:24
آهن آلات نوري 6300 0 09121542938 1398-06-23 14:50:23

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات حاج محمدی 6250 0 02166292950 1398-06-10 22:02:24

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 5600 0 09201140382 1398-07-21 12:12:40

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 70000 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 70000 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 70000 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 70000 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 70000 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 70000 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 70000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 70000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 70000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 32000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 32000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 70000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 70000 02188945129 1398-01-29 00:00:00

تبلیغات