021-88944617
 • تیرآهن سایز16 ذوب آهن 0تومان
 • تیرآهن سایز60 کره 33000تومان
 • تیرآهن سایز40 کره 35000تومان
 • تیرآهن سایز40 ترک 40000تومان
 • تیرآهن سایز36 ترک 40000تومان
 • میلگرد سایز10 افق ابهر 15850تومان
 • میلگرد سایز12 افق ابهر 15850تومان
 • میلگرد سایز32 فایکو 15750تومان
 • میلگرد سایز14 فایکو 15750تومان
 • میلگرد سایز16 فایکو 15750تومان
 • ورق سایز0.7 فولاد غرب 0تومان
 • ورق سایز0.5 چین 0تومان
 • ورق سایز1.5 فولاد غرب 0تومان
 • ورق سایز1.5 هفت الماس 0تومان
 • ورق سایز1.25 فولاد غرب 0تومان
 • نبشی سایز86 شکفته یزد 16900تومان
 • نبشی سایز44 ظهوریان 18200تومان
 • نبشی سایز44 شکفته یزد 0تومان
 • نبشی سایز35 سپهر ایرانیان 18000تومان
 • نبشی سایز35 ظهوریان 18200تومان
 • ناودانی سایز20 فایکو 23000تومان
 • ناودانی سایز20 اروپایی 32000تومان
 • ناودانی سایز16 اروپایی 33000تومان
 • ناودانی سایز16 ناب تبریز 18800تومان
 • ناودانی سایز14 فایکو 18800تومان

دانلود اپلیکیشن سامانه آهن

قیمت آهناخبار

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


قیمت آهن آلات نامدار

قیمت میلگرد زارعی

قیمت میلگرد نیشابور


تالار گفتگو

:
اسکرول زیاد رو اعصابه باکس های بزرگ

:
نمیشه باهاش کار کرد

:
حل اش کن


سامانه آهن1
سامانه آهن2
سامانه آهن3
سامانه آهن5
سامانه آهن6
سامانه آهن7
سامانه آهن8
سامانه آهن9
سامانه آهن10

تبلیغات