021-88944617
 • تیرآهن سایز8 ترک 1800000تومان
 • تیرآهن سایز14 کوثر اهواز 2350000تومان
 • تیرآهن سایز16 کوثر اهواز 3000000تومان
 • تیرآهن سایز16 ماهان 2950000تومان
 • تیرآهن سایز14 کره 0تومان
 • میلگرد سایز22 سیرجان 16000تومان
 • میلگرد سایز20 فایکو 16100تومان
 • میلگرد سایز18 فایکو 16100تومان
 • میلگرد سایز16 فایکو 16100تومان
 • میلگرد سایز28 نیشابور 16350تومان
 • قوطی و پروفیل سایز2 فولاد مبارکه 23700تومان
 • قوطی و پروفیل سایز2 فولاد مبارکه 23700تومان
 • قوطی و پروفیل سایز3 گیلان 21500تومان
 • قوطی و پروفیل سایز2 گیلان 21100تومان
 • قوطی و پروفیل سایز2 گیلان 21100تومان
 • ورق سایز30 گیلان 0تومان
 • ورق سایز30 گیلان 0تومان
 • ورق سایز3 فولاد مبارکه 0تومان
 • ورق سایز4 فولاد مبارکه 0تومان
 • ورق سایز5 فولاد مبارکه 0تومان
 • نبشی سایز56 ظهوریان 0تومان
 • نبشی سایز45 ظهوریان 0تومان
 • نبشی سایز34 ظهوریان 0تومان
 • نبشی سایز35 ظهوریان 0تومان
 • نبشی سایز1010 دهشیر یزد 16700تومان
 • ناودانی سایز24 فایکو 0تومان
 • ناودانی سایز12 شکفته مشهد 18800تومان
 • ناودانی سایز16 شکفته مشهد 18800تومان
 • ناودانی سایز12 فایکو 0تومان
 • ناودانی سایز12 فولاد تهران 19800تومان

دانلود اپلیکیشن سامانه آهن

قیمت آهناخبار

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


قیمت آهن آلات نامدار

قیمت میلگرد زارعی

قیمت میلگرد نیشابور


تالار گفتگو

:
اسکرول زیاد رو اعصابه باکس های بزرگ

:
نمیشه باهاش کار کرد

:
حل اش کن


سامانه آهن1
سامانه آهن2
سامانه آهن3
سامانه آهن5
سامانه آهن6
سامانه آهن7
سامانه آهن8
سامانه آهن10

تبلیغات